Tekijänoikeudet – ei niin pläkki selvä asia

Tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset ovat jo pitkään olleet koulujen arkipäivää: projektitöihin etsitään kuvia netistä, näytelmässä soitetaan musiikkia, videoihin liitetään musiikkia, sisältöjä jaetaan verkossa, mutta oikeat säännöt ja käytänteet ovat olleet hukassa. Yhtä lailla monissa kouluissa opetuskäyttöön otetut tabletit ja muut digilaitteet ovat kaivanneet sisältöä. Opetusmateriaalia tekijänoikeuksista ei ole ollut riittävästi. Tekijänoikeuksien osaaminen ja oikeiden käytänteiden opettaminen ovat myös osa uusia opetussuunnitelmia.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry päätti tuottaa oppilaitoksille tarkoitetun pelillisen opetusmateriaalin, jonka parissa tekijänoikeuksien oppiminen ja opettaminen olisi kivaa ja luovaan työhön ja omaan tuottamiseen innostavaa.

Kopiraittilan koulu on kaksikielinen pelillinen oppimisympäristö, joka sisältää materiaalia peruskouluille, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja opettajakoulutukseen.

Projektin esittelyvideo

Lähtökohdat

Kopiosto ry:n tavoitteena oli luoda opettajille ja oppilaille innostava ja helppokäyttöinen materiaali tekijänoikeuksien oppimisen ja opettamisen tueksi.

Kopiostolla oli selkeä visio ja idea pelillisestä opetusmateriaalista. He halusivat tuottaa materiaalin, jossa tekijänoikeuksia opitaan ja käsitellään uudella, hauskalla ja erilaisella tavalla kuin aikaisemmin.

Pedagogiikan ja digitaalisen opetuksen asiantuntijat ideoivat ja suunnittelivat pedagogisen pelillisen sisällön tekijänoikeustaitojen oppimiseen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita.

Haasteita

1) Tekijänoikeudet koetaan vaikeiksi ja hankaliksi. Kopiosto halusi toteuttaa innostavan ja pelillisen materiaalin tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Materiaalin tuli olla helposti käytettävä, innostava ja koukuttava. Tavoittena oli tuoda tekijänoikeudet arkipäiväisiksi ja tutuiksi kaikille.

2) Laaja ja monitahoinen materiaalikokonaisuus oli toteutettava helposti hallinnoitavalla tavalla, jotta asiakas voi itse päivittää ja muokata sisältöjä.

3) Palvelun tulee toimia kaikilla pääte- ja mobiililaitteilla ja yleisimmillä selaimilla. Sivusto ei saa olla liian raskas, jotta se latautuu nopeasti ja skaalautuu mobiiliin.

Luova ratkaisu

Päätimme toteuttaa virtuaalisen koulun, jossa on omat luokat jokaiselle ikäryhmälle sekä omat tilat opettajille sisältäen runsaasti erilaista materiaalia opetuksen tueksi. Jokainen tila on pienintä visuaalista yksityiskohtaa myöten suunniteltu kutakin ikäryhmää puhutellen ja punaisena lankana on pidetty iloinen, värikäs ja leikkisä ilme.

Eka- ja tokaluokkalaisten tehtävät ja pelit ovat helpompia eivätkä edellytä vielä lukutaitoa. Yläkoulussa on vaatimustaso jo haastavampi. Visuaalisten tehtävien lisäksi luokkahuoneissa on paljon hauskoja yksityiskohtia, joita oppilaat voivat löytää oppimisen lomassa.

Pirteä ja värikäs visuaalinen ilme ja kuvituksen hauskat yksityiskohdat saavat usein tylsiksi ja vaikeiksikin koetut tekijänoikeudet tuntumaan hauskoilta ja innostavilta. Visuaalisuus ja luokkatiloihin piilotetut äänet ja pienet animaatiot, esimerkiksi kukkaruukun putoaminen, raketin nousu tai kitaran ääni, tuovat kokonaisuuteen mukaan yllätyksiä ja huumoria.

Toisen asteen ja opettajankoulutuksen kokonaisuus noudattelee tyylillisesti peruskoulun linjaa, mutta on sisällöltään huomattavasti haasteellisempi. Toisella asteella tekijänoikeustaito on jaettu kolmeen taitoon, joita kutakin harjoitellaan omalla pelillä. Lisäksi toisen asteen ja opettajankoulutuksen kokonaisuuteen kuuluu lopputesti, jonka toteutimme lautapelin muodossa. Kokeen suorittaminen on tehty kuitenkin hauskaksi ja elämykselliseksi, sillä pelilaudalla edetään noppaa heittämällä eri tilanteiden halki. Pelaaja ohittaa mm. ulkoimakonsertin, kahvilan somettajineen, elokuvaussession ja taidenäyttelyn. Matkanvarrella voi myös halutessaan poiketa pelihallissa ja ansaita minipelien avulla lisäelämän. Ja lopussa odottaa tietenkin diplomi.

Pelkästään arpaonnella ei pelilautaa kuitenkaan läpäise, eikä tekijänoikeustestiin edes pääse, mikäli edelliset taitopelit ovat suorittamatta. Pelillinen oppimisympäristö ja aihepiiriä juhlistava kuvitus koukuttavat kuitenkin ja tekevät oppimisesta hauskaa.

Kokonaisuus pedagogisine ja luovine ratkaisuineen on ainutlaatuinen tekijänoikeuksien oppimisympäristö ja materiaalipaketti, jollaista ei missään ole aikaisemmin ollut. Ikäryhmittäin jaettu sisältö pelilliseen muotoon toteutettuna luo aivan uudenlaisen näkökulman tekijänoikeuksien oppimiseen ja ymmärtämiseen.

 

Toteutus

Palvelu toteutettiin responsiiviseksi, selaimessa toimivaksi kaksikieliseksi kokonaisuudeksi, jonka lähes kaikkea sisältöä on mahdollista päivittää sisällönhallintajärjestelmän kautta. Tilat suunniteltiin vaakasuunnassa liikutettaviksi, joka myös mahdollistaa tilojen laajentamisen, mikäli palvelua halutaan jatkokehittää.

Beta-vaiheessa suoritettiin käyttäjätesti, johon osallistui noin 40 luokkaa. Testissä kartoitettiin, miten kohderyhmä koki käyttöliittymän, visuaalisen ilmeen ja pelillisyyden suhteessa opiskeltavaan aineistoon ja sisältöön. Ensisijaisiksi päätelaitteiksi valittiin kohderyhmän käytön perusteella desktop ja tabletti, mutta mobiilikäyttökin huomioitiin toteutuksessa.

Vaativamman toisen asteen kokonaisuuden yhteyteen tuotiin myös rekisteröitymisominaisuus, jotta eri taitojen suoritukset voidaan tallentaa ja jatkaa pelaamista toisella kerralla tai toisella laitteella.

 

“Tekijänoikeudet koetaan usein hankaliksi ja vaikeiksi. Meillä oli selkeä visio ja idea pelillisestä opetusmateriaalista. Halusimme tuottaa materiaalin, jossa tekijänoikeuksia opitaan ja käsitellään hauskalla ja innostavalla tavalla.

Pedagogiikan ja digitaalisen opetuksen asiantuntijat ideoivat ja suunnittelivat pelillisen sisällön tekijänoikeustaitojen oppimiseen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita. Hulluimmatkin ideamme pystyttiin toteuttamaan pedagogisesti toimiviksi pelillisiksi tehtäviksi ja kokonaisuuksiksi.

Loistavat pedagogiset, visuaaliset ja toiminnalliset oivallukset tekevät kokonaisuudesta ainutlaatuisen, jollaista ei aikaisemmin ole ollut tarjolla tekijänoikeuksien opettamiseen.”

 

Kirsi Salmela, lisensiointipäällikkö, Kopiosto ry

Kopiraittilan koulu mediassa

Tuloksia

Kopiraittilan koulu avattiin elokuussa 2016.
Tulokset perustuvat Google Analytics lukuihin aikavälillä 15.8.2016 – 8.2.2017.

 

SIVULATAUKSET

91 607

ISTUNNON KESKIM. KESTO

8:57

Kopiraittilan koulun sisältö

9 ERILAISTA LUOKKAHUONETTA/TILAA

1-2 lk
3-4 lk
5-7 lk
8-9 lk
Opettajanhuone
Lukio
Ammatillinen koulutus
Opettajan koulutus
Uutishuone

21 ERILAISTA KYSYMYSKORTTIA  (1-2 LK, 3-4 LK JA 5-7 LK) 

16 ERILAISTA PELIÄ

Tekijä & teos -muistipeli
Etsi ©-merkki
Onnenpyörä
Artisti-peli
2 tekijänoikeustietovisaa (5-7 LK ja 8-9 LK)
Musikaalitehtävä
Tekijänoikeusjärjestöt -muistipeli
Tekijänoikeustaito -tietovisa*
Totta vai tarua*
Bingo*
Hirsipuu
Hedelmäpeli
Reaktiopeli*
Tivolipyörä*
Pelilauta/lopputesti (toisen asteen ja opettajankoulutus)*

*Sisällöt räätälöity erikseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja opettajankoulutukseen.

MUUTA MATERIAALIA

Muistilistakone
12 erilaista muistilistaa (kustomoitu luokka- ja koulutusasteen mukaan)
Itseopiskeluohjeet toisen asteen ja opettajankoulutukseen

Opiskelijan oman tuottamisen polku -materiaalikokonaisuus linkkeineen
Tekijänoikeussanasto
Lähdemerkintäohjeet (jokaiselle luokka- ja koulutusasteelle omat)
Lähdemerkintäharjoitukset
Opetusvinkit (jokaiselle luokka- ja koulutusasteelle omat)
Kunniakirjat kullekin luokka- ja koulutusasteelle
Itsearviointilomake (täytettävä)
Opettajan pedagoginen opas
Tekijänoikeusopas
Kalvosarjat (peruskoulussa 4 kpl, toisen asteen koulutus 3 kpl): Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä, Projektityön tekeminen, Siteeraaminen, Lähdemerkintä, Kuvien käyttö
Infografiikoita
Video: Mitä tekijänoikeus on?
Video: Teosten käyttö

 

www.kopiraittila.fi